enclub
เลาจน์

พุทธประวัติ พระพุทธเจ้า (ฉบับการ์ตูน animation)

0 views
0%

พุทธประวัติ พระพุทธเจ้า (ฉบับการ์ตูน animation)

โครงการภาพยนตร์  พุทธศาสดา ได้จัดทำขึ้นเพื่อต้องการที่จะเผยแผ่ พุทธประวัติ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้กระจายสู่พุทธศาสนิกชนในวงกว้างให้มากยิ่งขึ้น ภาพยนตร์นี้เป็นภาพยนตร์แบบ animation ฉบับบ การ์ตูน ภาพคมชัด สีสันสดใส ดูสบายตา และเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหา พุทธประวัติ ตั้งแต่ ประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานการเผยแผ่นี้ เพื่อเป็นธรรมทาน.

Date: January 4, 2020