d
g

เมื่อทุกคนในเมืองหายตัวไปอย่างปริศนา (สปอยหนัง) SEULS 2017

0 views
0%

เรื่องราวของเด็กวัยรุ่น 5 คน ที่ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเมืองที่ตนเองอยู่กลับร้างว่างเปล่า ไร้ซึ่งผู้คน พวกเค้าจึงต้องหาวิธีเอาตัวรอด …

Date: October 6, 2020